Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

05/02/2014

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 2 θέσεις των ακόλουθων ειδικοτήτων, για τη στελέχωση των Μονάδων Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Αγία Ελένη» και «Άγιος Ιωάννης»

1 θέση ιατρού νευρολόγου (Π.Ε.)
1 θέση ιατρού ψυχιάτρου (Π.Ε.)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1 Αίτηση Υποψηφιότητας
2 Βιογραφικό Σημείωμα
3.Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών
4.Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
5.Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Πέτρου Συνδίκα 13, 54643, Θεσσαλονίκη και Κων. Καραμανλή 164, 54248, Θεσσαλονίκη, εντός προθεσμίας 20 ημερών, που αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2310 810411, κα Αναστασία Αποστολίδου και κα Αναστασία Ψωμά και 2310 351451, κα Έρση Γραμματικού και Εύη Σιαχούδη.

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

10/01/2014

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 4 θέσεις μερικής απασχόλησης των ακόλουθων ειδικοτήτων, για τη στελέχωση των Μονάδων Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer «Αγία Ελένη»

2 θέσεις ψυχολόγου (μερικής απασχόλησης) (Π.Ε.)
1 θέση τηλεφωνητή (μερικής απασχόλησης) (Δ.Ε.)
1 θέση καθαρίσριας (μερικής απασχόλησης) (Δ.Ε.)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1 Αίτηση Υποψηφιότητας
2 Βιογραφικό Σημείωμα
3.Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών
4.Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
5.Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Πέτρου Συνδίκα 13, 54643, Θεσσαλονίκη, εντός προθεσμίας 20 ημερών, που αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2310 810411, κα Αναστασία Αποστολίδου και κα Αναστασία Ψωμά.