Εκτύπωση

Χρήσιμοι οδηγοί

Βοήθεια για τους περιθάλποντες ατόμων με άνοια

Η Παγκόσμια Εταιρεία Νόσου Alzheimer (ADI) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Hellas) σχεδίασαν και μετέφρασαν στα ελληνικά τον ανανεωμένο οδηγό «Βοήθεια για τους περιθάλποντες ασθενών με άνοια», ένα σημαντικό εγχειρίδιο με πρακτικές συμβουλές για τους περιθάλποντες και τις οικογένειες ατόμων με άνοια και συγγενείς διαταραχές. Η παραγωγή, μετάφραση και διάθεση του οδηγού στο ελληνικό κοινό πραγματοποιήθηκε με δωρεές των ιδρυμάτων Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (www.latsis-foundation.org) και ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα (www.timafoundation.org).
Σκοπός του έργου αυτού είναι η διάθεση του οδηγού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και σε πληθυσμούς που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η διανομή του οδηγού θα πραγματοποιηθεί και μέσα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών (www.alzheimer-federation.gr), ένα δίκτυο των Εταιρειών Alzheimer σε όλη την Ελλάδα.

Πατήστε εδώ για να τον δείτε.(pdf)

 Νόσος Alzheimer -Τι γίνεται μετά τη διάγνωση;

Πρόκειται για έναν Οδηγό που εκδόθηκε από την Alzheimer Europe σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών . Απευθύνεται σε ασθενείς με άνοια και τις οικογένειες/ περιθάλποντες τους.

Οδηγός Φροντίδας Ηλικιωμένων Γονιών

Εκδόθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών διαταραχών και της Ελληνικής Γεροντολογικής και γηριατρικής Εταιρείας. Αποτελεί έναν πλήρη οδηγό για όλα τα ιατρικά, οικονομικά, συναισθηματικά, οικογενειακά και πρακτικά θέματα διαχείρισης της καθημερινότητας.

 Ζώντας με την Νόσο Alzheimer

Πρόκειται για έναν Οδηγό που εκδόθηκε από την Alzheimer Europe σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Απευθύνεται κυρίως στους περιθάλποντες ασθενών με άνοια και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιθάλποντες.

Ενδυνάμωση του αποδιοργανωμένου Νου

Το εγχειρίδιο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μέσο βοήθειας για όλους εκείνους που δεν έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν ένα κέντρο γνωστικής αποκατάστασης για να βελτιώσουν τις γνωστικές τους λειτουργίες. Περιλαμβάνει ασκήσεις μνήμης, προσοχής και λόγου.

A best practice guide for health and social care professionals

Ένας πρακτικός οδηγός για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικούς λειτουργούς σχετικά με την αντιμετώπιση των συμπεριφορικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων της άνοιας.

Πατήστε εδώ για να τον δείτε. (.pdf)

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα

Πατήστε εδώ για να τον δείτε. (.pdf)