Εκτύπωση

Υποστήριξη & νοσηλεία κατ΄οίκον

Η ομάδα κατ’ οίκον φροντίδας, αποτελείται από Οδοντίατρο, Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό. Επίσης μία φορά την εβδομάδα υπάρχει Νευρολόγος ο οποίος εξυπηρετεί τους ασθενείς της ομάδας.

Στόχος της ομάδας είναι να πραγματοποιεί επισκέψεις σε σπίτια ασθενών με άνοια τελικού σταδίου ή λιγότερο προχωρημένου σταδίου που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να έρθουν στη μονάδα.

Κάθε μέλος της διεπιστημονικής ομάδας εκτιμά την κατάσταση του ασθενούς από τη δική του πλευρά και προσφέρει το μέγιστο δυνατό.

Η οδοντίατρος της μονάδας αρχικά κάνει μια γενική εκτίμηση της οδοντικής και στοματολογικής κατάστασης των ασθενών. Στη συνέχεια προβαίνει σε πράξεις προληπτικής οδοντιατρικής με καθαρισμό των δοντιών, αντιμετώπιση μικροαποστημάτων, επουλίδων και ελκών της στοματικής κοιλότητας καθώς και εξαγωγές δοντιών. Τέλος, δίνονται συμβουλές και οδηγίες για έγκαιρη διάγνωση στοματολογικών προβλημάτων και σωστή στοματική υγιεινή.

Η ψυχολόγος της ομάδας προβαίνει στην νευροψυχολογική εκτίμηση του ασθενούς, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό. Επίσης, διερευνά την ψυχολογική κατάσταση του περιθάλποντα με κατάλληλες κλίμακες και ερωτηματολόγια και στη συνέχεια παρεμβαίνει συμβουλευτικά και υποστηρικτικά ώστε να τον βοηθήσει να διαχειριστεί και να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Η κοινωνική λειτουργός της ομάδας προβαίνει στη λήψη του κοινωνικού ιστορικού και την εκτίμηση των κοινωνικών αναγκών της οικογένειας γενικότερα. Παρέχει στήριξη και συμβουλευτική σχετικά με την κοινωνική ενεργοποίηση της οικογένειας εκ νέου και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους φορείς από τους οποίους μπορούν να αντλήσουν βοήθεια. Επίσης, γίνεται ενημέρωση σχετικά με τις παροχές που μπορούν να έχουν από τα ασφαλιστικά τους ταμεία και εξυπηρέτηση στην διεκπεραίωση ζητημάτων με τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο νευρολόγος της ομάδας κάνει νευρολογική εκτίμηση  του ασθενούς και ασχολείται με τη φαρμακευτική αγωγή.

Τέλος, κύριο μέλημα όλης της ομάδας είναι η διαρκής εκπαίδευση του περιθάλποντα τόσο με διευκρίνιση αποριών πάνω στην ασθένεια, όσο και με εκμάθηση απλών δεξιοτήτων που μπορεί όμως να βελτιώνουν αποτελεσματικά την καθημερινή φροντίδα του ανοϊκού ασθενούς και την ποιότητα ζωής του περιθάλποντα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις παροχές υπηρεσιών που μπορεί να σας προσφέρει η Ομάδα, μπορείτε να τηλεφωνείτε Δευτέρα – Παρασκευή, 7.30 π.μ-15.30 μ.μ στο τηλέφωνο 2310 810411.